Classic USB Kreditne kartice, tehnička specifikacija:

Cene i uzorci

Dimenzije i težina

Dužina: 85.5mm (3.37 inches)
Širina: 54mm (2.13 inches)
Visina: 2.2mm (0.09 inches)
Weight: 12.63 grams (0.45 Ounces)

Operativni uslovi

  • Radna temparatura: 32° to 95° F (0° to 35° C)
  • Relativna vlažnost: 5% to 95% bez kondezacije
  • Maksimalna nadmorska visina: 3,300m (11,000 feet)

Uobičajeno pakovanje

Pakovani u pojedinačnu plastiku, zaštićeni 'poli-kese' - jednostavni i efikasni. Za alternativna pakovanja vidi Dodatke.

Sistemski zahtevi

Windows 2000/XP/2003/Vista, Mac OS X.

vista flash drive

Dostupni memorijski kapaciteti

4GB
8GB
16GB