Classic 02 USB Kreditne kartice, tehnička specifikacija:

Cene i uzorci

Dimenzije i težina

Dužina: 85.4mm
Širina: 54mm
Debljina: 3mm
Težina: 11 grama

Operativni uslovi

  • Radna temparatura: 32° to 95° F (0° to 35° C)
  • Relativna vlažnost: 5% to 95% bez kondezacije
  • Maksimalna nadmorska visina: 3,300m

Uobičajeno pakovanje

Pakovani u pojedinačnu plastiku, zaštićeni 'poli-kese' - jednostavni i efikasni. Za alternativna pakovanja vidi Dodatke.

Sistemski zahtevi

Windows 2000/XP/2003/Vista, Mac OS X.

vista flash drive

Dostupni memorijski kapaciteti

4GB
8GB
16GB