USB štampane kartice sa Vašim logom

image of usb cards header

Naše USB kartice su najtanje i najelegantnije USB kartice na tržištu.

Slika Ime proizvoda Izbor boja Dostupni memorijski kapaciteti Vreme izrade
(radnih dana)
Metoda Brendiranja Minimalna količina naručivanja
Saznajte više
classic-01 Classic - 01
4GB
8GB
16GB
3 dana Full Color Printing količina zavisi od memorije uredjaja
Saznajte više
Classic - 02 Classic - 02
4GB
8GB
16GB
3 dana Full Color Printing količina zavisi od memorije uredjaja
Saznajte više
Classic - 03 Classic - 03
4GB
8GB
16GB
3 dana Full Color Printing količina zavisi od memorije uredjaja
Saznajte više
Classic - 04 Classic - 04
Transparentna
4GB
8GB
16GB
3 dana Full Color Printing količina zavisi od memorije uredjaja
Saznajte više
Classic - 05 Classic - 05
Transparentna
4GB
8GB
16GB
3 dana Full Color Printing količina zavisi od memorije uredjaja